Loading...
Anunţuri2021-03-16T10:48:49+00:00

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de lucrări de proiectare + execuție în cadrul proiectului „ Îmbunătățirea calității serviciilor sociale ale Fundației YANA pentru copiii din comuna Nicolae Bălcescu, sat Valea Seacă, prin modernizarea instalației de încălzire și amenajarea de grupuri sanitare la Centrul de zi Casa HEIDI”.

Go to Top