Călimara castelului scrisă de Copiii YANA*

*Proiect finanțat de Organizația Umanitară CONCORDIA, în cadrul programului de finanțare CentreZi.RO 2023.

Multe din lucrurile serioase în viață pornesc într-o joacă. Așa am pornit și noi în proiectul Călimara castelului, un proiect realizat cu sprijinul financiar al Organizației Umanitare Concordia.

Copiii de la Casa YANA au scris și au ilustrat o carte de povești, împreună cu scriitoarea Mirela Bălan și cu pictorița Mari Bucur. La atelierele de scriere și pictură, copiii și-au căutat personajele. Prinți și prințese. Zâna Măseluță. Roza albă și Roza roșie. Piticul, lupul și vânătorul. Dragoni și fantome. S-au așternut pagini din poveste în care au ieșit la iveală dorințele și frământările, bucuriile și temerile din sufletele copiilor. Am umblat cu ei pe cărărui lăuntrice și i-am ancorat în importanța scrisului și a cititului. A descoperirii și cultivării unei pasiuni.

A prins viață astfel cartea Călimara castelului: 16 povești și 10 ilustrații. 17 copii-scriitori și 10 copii-desenatori. Iar la final, traducătoarea Angie Fracaș ne-a ajutat să traducem cartea în limba germană.

A urmat apoi lansarea de carte din data de 7 decembrie, unde copiii YANA au avut curajul să iasă în lumina reflectoarelor cu poveștile pe care le-au scris și ilustrat. Una este să scrii și să pui la sertar și alta este să ai curajul de a publica într-o carte ceea ce scrii sau desenezi. De dimineață, fulgi de nea s-au cernut peste oraș, transformându-l într-un decor de vis. Mai apoi, Biblioteca județeană și-a deschis cu prietenie porțile, primindu-i cu căldură pe copiii, care veneau să-și lanseze aici cartea, și pe oaspeții lor. Sala era cuprinsă de o fervoare nemaiîntâlnită. Aproape 100 de copii, cu energii zumzăitoare, așteptau să înceapă evenimentul la care fuseseră invitați.

Pe cât de entuziaști au fost înainte de începere, pe atât de atenți au devenit când au vorbit cei câțiva invitați de suflet: Adrian Jicu, directorul Bibliotecii județene, Gabriela Mateiu, director al Fundației YANA, jurnalista Miruna Goci, Mirela Bălan, coordonatoarea cărții Călimara castelului, Petre Isachi, profesor de limba română și critic literar, Ioana Șeremet, reprezentantă din partea organizației finanțatoare, Concordia.

Și atunci când s-au terminat cuvintele, au intrat în scenă teatrul și muzica. Copiii scriitori și desenatori și-au dezvăluit și chipurile de actori, interpretând o poveste din carte, sub bagheta magică a zânei bune, Clementina Bejan, asistent social la Fundația YANA.

Un vis de iarnă a fost ziua de joi împreună cu invitații noștri: Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Școala Gimnazială Mărgineni, Fundația Favor, Centrul de zi Mozaic al FSC, Romanian Youth Movement for Democracy, Camera cu Povești – Mădălina Rotaru, Parohia Romano-Catolică din Nicolae Bălcescu, Iulian Bucur și cu mulți alți prieteni dragi, consilieri locali și voluntari de toate vârstele.

La eveniment a participat și domnul Gabriel Pop, jurnalist la Radio România Actualități, care le-a luat interviuri copiilor, Mirelei Bălan și domnului profesor Petre Isachi.

După lansare, au urmat alte întâmplări frumoase pentru copiii scriitori și desenatori: o pizza și un bilet de film la cinematograf. A doua zi, câțiva dintre copii ne-a mărturisit că ziua de joi a fost cea mai frumoasă zi din viața lui.

Acum, la finalul proiectului, ne vin în minte gândurile de la care am pornit: am vrut să le dăm acestor copii încredere în forțele proprii. Am vrut să-i ajutăm să recunoască și să aprecieze roadele muncii lor. Am vrut să-i învățăm ce înseamnă „a construi împreună”. Ziua de joi, ziua lansării, ne-a dat încrederea că am reușit să obținem ceea ce ne-am propus. Munca noastră însă nu se oprește aici. Mergem mai departe împreună, dorindu-ne ca nu peste mult timp, copiii Călimării să fie capabili să-și pună la bătaie propriile puteri pentru a construi o lume mai bună pentru fiecare.

Total Views: 505Daily Views: 2

Anunţ achiziţie proiectare + execuţie

Titlul proiectului:Modernizarea instalatiei de incalzire si reamenajare Centrul de Zi Casa Yana”

Data publicarii anuntului: 27.10.2023

Autoritatea de management: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Fundatia YANA, in calitate de beneficiar al proiectului “Modernizarea instalatiei de incalzire si reamenajare Centrul de Zi Casa Yana” solicita oferte pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica pentru:

1. Servicii de intocmire proiect si detalii de executie lucrari de constructii si instalatii;

2. Lucrari de instalatii (inlocuire instalatie distributie agent termic cu suprafata totala de 25 mp si inlocuire coloane apa rece si apa calda la bucatarie si grupuri sanitare);

3. Lucrari de constructii (reparatii finisaje dupa lucrari de instalatii, inclusiv inlocuire parchet sali de activitati – cca 80 mp);

Coduri CPV:

a. principal: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

b. secundar: 79930000-2 Servicii de proiectare specializata (Rev.2)

Valoarea estimată a contractului este de 49.488,60 lei fără TVA.

Procedura de achiziție conform legii : Achizitie directă

Criteriile de calificare vizeaza: condițiile personale, respectiv situația personală a ofertantului și capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Conditii personale:

Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

• Ofertanții trebuie să fie persoane juridice avand capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului

• Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit

• Ofertanții vor depune copia certificatului constatator ORC, din care să rezulte că sunt abilitați să furnizeze serviciile si sa execute lucrarile ce fac obiectul contractului și că activitatea este autorizată

• De asemenea, se vor depune formularele completate, propunerea tehnica si oferta financiara

Atribuirea contractului de achiziție se face prin evaluarea ofertelor și selectarea ofertei cu pretul cel mai mic.

In vederea desfasurarii procedurilor de achizitie invitam societatile interesate sa solicite documentatia tehnica si sa depuna ofertele pe email info@yana.ro sau la sediul Fundaţiei YANA, pana la data de 07.11.2023.

Datele de contact ale achizitorului:

Fundatia YANA, Str. Trandafirilor 5, com. Nicolae Balcescu, jud. Bacau,

cod poștal 607355,

Tel 0730 557 031,

email: info@yana.ro

***********************************************************************************************************************************************************************

ÎNSCRIERI 2023-2024
CENTRELE DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE ALE FUNDAȚIEI YANA

Pot beneficia de serviciile centrelor de zi copiii cu domiciliul stabil în comunele Mărgineni și Nicolae Bălcescu, cu vârsta între 6 și 16 ani, încadrați în învățământul de masă, clasele 0/pregătitoare – VIII, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • copii din familii monoparentale
 • copii orfani
 • copii ai căror părinţi au dificultăți în a le asigura condiții minime pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă
 • copii neglijaţi sau abuzaţi în propria familie
 • copii care beneficiază sau au beneficiat de o măsură de protecţie specială (reintegraţi în familie, plasament etc.)
 • copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate.

Actele necesare la înscriere pentru copiii admiși:

 • cerere de admitere/documente prin care se evidențiază referirea copilului către centru
 • acte de stare civilă, după caz: certificat de naștere al copilului, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinților/reprezentanților legali, certificat de căsătorie, sentința de divorț, certificatul de deces
 • acte de identitate ale altor membri ai familiei/alte persoane cu acelaşi domiciliu
 • alte acte relevante, după caz: hotărâre de plasament, hotărâre de încredințare, hotărâre de încadrare într-un grad de handicap/invaliditate (copil/părinți), scrisori medicale (copil/părinți)
 • adeverinţă/alte dovezi de venit

Ce oferim în centrele de zi:

 • servicii educaționale
 • programe de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă
 • consiliere psihologică individuală și de grup
 • orientare școlară și profesională
 • activități recreative și de socializare
 • servicii de consiliere socială și informare pentru familie/ reprezentanți legali
 • dezvoltare a abilităților parentale pentru aparținători -”Școala pentru părinți”
 • grupuri de suport
 • servirea unei mese calde