Centrele de zi YANA pentru copii aflați în dificultate

Prin înfiinţarea centrelor de zi pentru copii, YANA a dorit să intervină decisiv în situaţii clare în care copii fie se află în pragul înstrăinării de familie, în risc iminent de abandon școlar sau în alte în situaţii de risc.

Totul a început cu o întrebare adresată de un tată văduv, cu patru copii mici:

„Ce pot să fac? Toată ziua sunt la muncă, uneori mai trebuie să muncesc şi după serviciu, până seara târziu, ca să mă descurc cu banii. Îmi stă inima în loc când mă gândesc ce fac copiii mei singuri acasă, dacă au mâncat ceva, dacă îşi fac temele, dacă nu au păţit ceva.”

Semnale asemănătoare am primit, în timp, și de la alţi părinţi singuri. Astfel, am identificat multe situaţii în care familii, îndeosebi monoparentale, nu au posibilitatea să le ofere copiilor lor condiţii în care să-şi facă temele sau o hrană satisfăcătoare, nemaivorbind de dificultatea părinţilor singuri de a le asigura copiilor supravegherea și ajutorul la teme după şcoală.

De aceea, YANA s-a simţit provocată să răspundă acestei nevoi stringente, prin înființarea de centre de zi pentru copii.

În prezent, există trei centre:

  • Casa Aurora în Luncani, comuna Mărgineni
  • Casa YANA în localitatea Nicolae Bălcescu
  • Casa Heidi în Valea Seacă, comuna Nicolae Bălcescu

În aceste case, sprijinim zilnic 130 de copii în formarea şi dezvoltarea lor, prin servicii de educaţie socială, asigurarea hranei, promovarea relaţiilor sociale şi integrare comunitară, consiliere socială şi psihologică, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză. În munca noastră, punem cu deosebire accent pe dezvoltarea diverselor deprinderi de viaţă independentă.

Cu scopul de a întări incluziunea socială a copiilor marginalizaţi, pe lângă specialiști, lucrăm și cu o echipă de voluntari, tineri și seniori din comunitate.

În funcţionarea celor trei centre de zi pentru copii sunt deosebit de importante parteneriatele cu administraţia publică locală şi cu unităţile şcolare, precum şi susţinerea fiecăreia dintre comunităţile locale implicate.

Bucătăria, în care pregătim hrana caldă pentru copiii din centrele de zi ale fundației, este nou construită cu sprijinul financiar al Medicor Liechtenstein și echipată cu ajutorul AFIR. Totul a fost gândit și realizat la standarde înalte de calitate, pentru a răspunde cât mai bine exigențelor unei bucătării moderne: condiții optime de igienă pentru pregătirea hranei, condiții de muncă avantajoase pentru angajați și o utilizare cât mai eficientă a resurselor.