Politică de confidențialitate

Prin această Notă de informare, vă aducem la cunoştinţă modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în scopurile identificate mai jos, prin intermediul site-ului https://yana.ro (”Site-ul”), precum şi drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (”GDPR”). 

OPERATORUL DE DATE

Fundația YANA, cu sediul Str. Trandafirilor 5, localitatea Nicolae Bălcescu, Jud. Bacău, are calitatea de operator de date conform GDPR. În cuprinsul acestui document, Fundația YANA va fi denumită Operatorul sau Fundația YANA.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE PRIN SITE

În scopurile descrise mai jos, Fundația YANA prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 1. a) datele completate de tine în pagina de Contact a Site-ului: nume complet, adresă de e-mail, mesajul tău, respectiv toate informaţiile comunicate Fundației prin această modalitate;
 2. b) datele completate de tine în Site atunci când aplici pentru activităţi de voluntariat la Fundația YANA: nume, număr de telefon, adresa de e-mail, activităţile selectate în care vrei să te implici, ce alegi să ne spui despre tine, precum şi datele suplimentare pe care ni le comunici atunci când discuţi cu un membru al Fundației;
 3. c) datele completate de tine în Site atunci când alegi să susţii Fundația YANA prin direcţionarea procentului de 3,5% din impozitul anual datorat;
 4. d) datele completate de tine în Site atunci când alegi să susţii Fundația YANA prin donarea unei sume de bani: nume, prenume, sumă donată, adresă de e-mail;
 5. f) imagini cu tine şi povestea ta de voluntar;
 6. g) datele rezultate din navigarea pe Site și colectate prin intermediul cookie-urilor: detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare sunt disponibile în Politica de cookie-uri.

SCOPURILE ŞI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRILOR

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal şi temeiurile juridice sunt următoarele:

 1. a) comunicarea cu Fundația YANA la iniţiativa ta sau la iniţiativa Fundației în scopuri legate de activitatea acesteia, cum ar fi transmiterea de materiale informative, invitaţii la acţiunile desfăşurate, solicitarea susţinerii pentru proiectele Fundației, rapoarte de activitate etc., în baza consimţământului tău în acest sens, având în vedere articolul 6 alineatul (1) litera a) din GDPR;
 2. b) efectuarea demersurilor pentru a deveni voluntar al Fundației şi desfăşurarea activităţii de voluntariat, având în vedere articolul 6 alineatul (1) litera b) din GDPR;
 3. c) susţinerea Fundației prin donaţii şi/sau direcţionarea procentului de 3,5% din impozitul anual datorat, având în vedere articolul 6 alineatul (1) litera a) şi litera b) din GDPR;
 4. d) îndeplinirea obligaţiilor legale ale Fundației, având în vedere articolul 6 alineatul (1) litera c) din GDPR;
 5. e) urmărirea intereselor legitime ale Fundației, cum ar fi: organizarea activităţii Fundației, asigurarea transparenţei şi comunicarea rezultatelor activităţii Fundației, inclusiv prin informarea persoanelor vizate relevante, soluţionarea cererilor/ sesizărilor primite, apărarea/ conservarea drepturilor Fundației în cazul unui eventual litigiu, având în vedere articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR.

Dacă nu vrei ca datele cu caracter personal să fie prelucrate conform celor precizate în acest document, te rugăm să nu îţi introduci datele în Site. 

Precizăm faptul că, atunci când ne bazăm prelucrarea datelor pe consimţământul tău, ai dreptul să ţi-l retragi în orice moment. Fundația YANA va înceta respectiva prelucrare în cel mai scurt timp (necesar pentru a implementa intern modificarea), însă legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii nu este afectată.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, raportat la scopurile prelucrărilor. De exemplu, prelucrăm datele cu caracter personal pe durata existenţei consimţământului tău sau pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare aplicabilă Fundației. Dovada consimţământului tău pentru prelucrare o vom păstra pentru o perioadă de maximum 3 ani de la retragerea acestuia. La finalul perioadei de păstrare, vom şterge datele cu caracter personal.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Fundației exclusiv în scopurile menţionate mai sus şi le poate transmite/ oferi acces la acestea următorilor destinatari, dacă este cazul:

 1. a) instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale operatorului (ex. ANSPDCP, ANAF, poliție, parchet etc.);
 2. b) instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;
 3. c) voluntari ai Fundației şi colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de Fundației în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii, precum IT, găzduire site, contabilitate, juridic etc.

Fundația YANA nu transferă date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe).

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi: de acces, la rectificare, la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziţie, de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința persoanei vizate, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată (precizăm că Fundația YANA nu utilizează în prelucrările efectuate un mecanism de decizie automată), de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente.

În cazul în care consideri că drepturile tale au fost încălcate, poţi depune oricând o plângere/ sesizare Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, România, www.dataprotection.ro. Te poţi adresa, de asemenea, instanţelor judecătoreşti competente.