Rolul acestor programe constă în detectarea şi intervenţia în cazul familiilor din mediul rural care trăiesc în sărăcie şi boală: locuinţe improprii din punctul de vedere al dotărilor la nivel de electricitate, încălzire, igienă, deseori combinate cu o hrană insuficientă şi neechilibrată. 

Activăm îndeosebi în mediul rural, iar beneficiarii noştri sunt familii în situaţii dificile: locuinţe improprii din punctul de vedere al dotărilor la nivel de electricitate, încălzire, igienă, deseori combinate cu o hrană insuficientă şi neechilibrată.

Principalii beneficiari sunt familiile afectate de:

  • Lipsa de calificare profesională a adulţilor sau cu probleme de reorientare profesională.

  • Vulnerabilităţi determinate de boli severe (incluzând alcoolismul).
  • Incapacitatea părinţilor de a-şi îndeplini rolurile parentale.

  • Sărăcie şi/sau izolare socială (uneori cauzate de numărul mare de copii).

  • Copiii fără părinţi, aflaţi în grija bunicilor sau a altor adulți din familie (de obicei, ei înşişi vulnerabili din punct de vedere material şi neajutoraţi fizic), sunt o categorie specială, fiind susţinuţi cu scopul de a evita separarea de cadrul familial

Activităţile acestor programe sunt focalizate pe:

  • Consilierea socială şi suportul moral acordat familiilor cu scopul de a le creşte capacitatea de autogestionare.
  • Vizita regulată a nucleelor familiale expuse riscurilor pentru a depista din timp situaţiile de urgenţă (de exemplu, cele cu locuinţe în stare de degradare avansată sau improprii creşterii şi îngrijirii copiilor, pentru a le susţine în repararea şi igienizarea acestora)

  • Prevenirea abandonului şcolar şi/sau a formării profesionale pentru a le creşte autodeterminarea personală şi familială pentru viitor.